Ο προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού

blog post sign

Ο προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού

Η διαδικασία από την προσέλκυση έως την πρόσληψη κατάλληλου εργαζόμενου στη κατάλληλη θέση είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο και σωστές αποφάσεις. Συχνά, οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό είναι τόσο πιεστικές που οι διαδικασίες γίνονται συνοπτικά ώστε να εξοικονομείται χρόνος, οι αποφάσεις λαμβάνονται χωρίς πολύ σκέψη και το τελικό αποτέλεσμα είναι να γίνονται λάθη που στο τέλος στοιχίζουν σε χρόνο και χρήμα στην επιχείρηση.

Όλα αυτά αποφεύγονται όταν υπάρχει σωστός προγραμματισμός του ανθρώπινου δυναμικού. Δηλαδή, ανάλογα με της στόχους και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των στόχων της εταιρείας, θα πρέπει να προγραμματίζονται και οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό.

Ο Recruiter έχοντας στη διάθεσή του ένα τέτοιο πρόγραμμα, μπορεί να προγραμματίσει τις ενέργειές του και να αφιερώσει το κατάλληλο χρόνο σε κάθε μια από αυτές έτσι ώστε να πετύχει το βέλτιστο αποτέλεσμα. Αυτό σημαίνει ότι ο Recruiter θα πρέπει να γνωρίζει τα σχέδια της εταιρείας για το μέλλον και ανάλογα να ενεργεί.