Σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού

Η τέχνη της συνέντευξης

Σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

Επίπεδο εξειδίκευσης που απαιτείται στο συγκεκριμένο επάγγελμα: Υψηλό

Σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού και ασκούντες συναφή επαγγέλματα είναι οι σύµβουλοι καριέρας, οι αναλυτές εργασίας, οι αναλυτές επαγγελµατικής απασχόλησης, οι σύµβουλοι επαγγελµατικού προσανατολισµού κλπ.

Ο σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, βοηθά κυρίως τους νέους, μέσα από διεργασίες και διαδικασίες πληροφόρησης και διερεύνησης του εαυτού τους, να επιλέξουν σπουδές ή επάγγελμα, να γνωρίσουν τις πραγματικές τους ικανότητες, αξίες, επιθυμίες, ενδιαφέροντα, να αξιολογήσουν σωστά τις πληροφορίες που δέχονται και να πάρουν τις σωστές αποφάσεις για την εκπαιδευτική και την επαγγελματική τους πορεία.

Ο σύμβουλος έχει ως πελάτες νέους που αποφασίζουν για σπουδές, άτομα που χρειάζεται να προσδιορίσουν την επαγγελματική τους καριέρα ή που χρειάζεται να επανακαταρτιστούν, άτομα με ειδικές ανάγκες ή άτομα που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό. Οι ανάγκες του πελάτη, πολλές φορές προσδιορίζουν και τη συμβολή του συμβούλου στην ενίσχυση της αυτοαντίληψης και αυτογνωσίας του ατόμου, στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης για την επίλυση προβλημάτων, στη μετάδοση αξιόπιστης και έγκαιρης πληροφόρησης πάνω σε επαγγελματικά θέματα.

Όταν ασχολείται με άτομα που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό (οι μετανάστες, οι αποφυλακισμένοι, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι άνεργοι και οι γυναίκες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών), στόχος του είναι η βοήθεια και η στήριξή τους στη διαδικασία της επαγγελματικής τους ένταξης.