Η τέχνη της συνέντευξης

blog post sign

Τα στάδια ολοκλήρωσης των συνεντεύξεων αξιολόγησης έχουν ως εξής: Κατά το στάδιο της προετοιμασίας των σχετικών συνεντεύξεων είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω: Η συνέντευξη αξιολόγησης χαρακτηρίζεται…

Περισσότερα

Η συνέντευξη αξιολόγησης της απόδοσης

blog post sign

Η συνέντευξη της αξιολόγησης χρησιμοποιείται για την αναπληροφόρηση του εργαζόμενου σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της συμπεριφοράς και της εργασιακής του προσπάθειας. Η συνέντευξη αυτή θεωρείται κρίσιμη και…

Περισσότερα

Κλίμακα κοινωνικών δεξιοτήτων στην εργασία

blog post sign

Η κλίμακα κοινωνικών δεξιοτήτων αποτελεί μια σχετικά πρόσφατη μέθοδο αξιολόγησης της απόδοσης, η οποία επιδιώκει να υπερακοντίσει ορισμένα από τα προβλήματα, τα οποία συνδέονται με τις συμβατικές κλίμακες τεχνικών…

Περισσότερα

Αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης εργαζομένων;

blog post sign

Το ερώτημα που εξετάζεται αφορά τα στοιχεία που πρέπει να διακρίνουν ένα σύστημα αξιολόγησης και τα απαραίτητα προαπαιτούμενα για μια αντικειμενική αξιολόγηση των εργαζομένων. Σύμφωνα με τις πηγές, ένα…

Περισσότερα

Ικανότητα διαχείρισης αλλαγών στο χώρο εργασίας σας. Είναι σημαντικό;

blog post sign

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, η διεθνοποίηση της αγοράς και οι νέες τάσεις που δημιουργούνται απαιτούν ένα ισχυρό τύπο προσαρμοστικότητας και αλλαγής στην εξέλιξη. Δεν θα ήταν παράτολμο να…

Περισσότερα

Αλλαγή κουλτούρας στο χώρο όπου εργάζεστε ή δραστηριοποιείστε;

blog post sign

Η έννοια της αλλαγής της κουλτούρας στο χώρο εργασίας αναφέρεται στις αλλαγές που συμβαίνουν στις αξίες, στις συμπεριφορές και στις πρακτικές που επικρατούν στον οργανισμό. Η οργανωτική κουλτούρα μπορεί…

Περισσότερα

Ο προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού

blog post sign

Η διαδικασία από την προσέλκυση έως την πρόσληψη κατάλληλου εργαζόμενου στη κατάλληλη θέση είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο και σωστές αποφάσεις. Συχνά, οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό είναι…

Περισσότερα