Ηγεσία και Διοίκηση

blog post sign

Διαφορά ηγεσίας και διοίκησης

Ηγεσία και Διοίκηση

Στην καθημερινότητά μας τείνουμε να ταυτίζουμε τους δύο όρους ηγεσία και διοίκηση (management) και να τους αποδίδουμε το ίδιο εννοιολογικό περιεχόμενο. Αυτές οι δύο έννοιες, αν και παρόμοιες δεν είναι ταυτόσημες.

Ο ηγέτης είναι πρόσωπο που αντλεί την εξουσία του -ανεξάρτητα από την όποια θέση μπορεί να κατέχει στην ιεραρχία- από τους γύρω του (συνεργάτες, υφισταμένους, κ.α.) οι οποίοι τον ακολουθούν κι ασπάζονται τις απόψεις του εκούσια και όχι υποχρεωτικά. Ο manager, από την άλλη, διορίζεται από κάποια ανώτερη αρχή, με σκοπό τη διαχείριση διοικητικών ευθυνών και αρμοδιοτήτων. Οι στόχοι που τίθενται, προκύπτουν από αναγκαιότητες και όχι από επιθυμίες, δίνοντας έμφαση στη λογική και στον έλεγχο, εστιάζοντας στην επίλυση προβλημάτων προς το συμφέρον της επιχείρησης ή του οργανισμού που τους έχει διορίσει.

Η ηγεσία σίγουρα αποτελεί στοιχείο του management, χωρίς όμως να σημαίνει ότι συνυπάρχει και ταυτίζεται με αυτό. Ο μάνατζερ υφίσταται μέσα στο εργασιακό πλαίσιο, ενώ ο ηγέτης είναι δυνατόν να υπάρχει και σε ανοργάνωτες δομές, εκτός διοικητικής ιεραρχίας. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι το μάνατζμεντ ασχολείται με την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας, ενώ η ηγεσία με την αντιμετώπιση των αλλαγών.

Το θέμα αυτό εξακολουθεί να παραμένει ανοιχτό από ερευνητικής σκοπιάς, μιας και πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι οι δύο έννοιες ταυτίζονται, ενώ ακόμη περισσότεροι θεωρούν ότι πρόκειται για δύο μη ταυτόσημες έννοιες. «Οι manager είναι αυτοί που κάνουν τα πράγματα σωστά, ενώ οι ηγέτες είναι αυτοί που κάνουν τα σωστά πράγματα».

Συμπεριληπτικά, η ηγεσία δεν πρέπει να ταυτίζεται εξ ορισμού με το μάνατζμεντ. Ο μάνατζερ είναι αυτός που ασχολείται με το «δέντρο», ενώ ο ηγέτης με το «δάσος».

Πραγματικός ηγέτης είναι εκείνος που πρόθυμα βοηθά τους ανθρώπους του να αναπτυχθούν μέχρι το σημείο που θα τον ξεπεράσουν τελικά σε γνώσεις και ικανότητες

Fred Manske, Jr.

Πηγή: ΕΚΠΑ