Σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού

Η τέχνη της συνέντευξης

Σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Επίπεδο εξειδίκευσης που απαιτείται στο συγκεκριμένο επάγγελμα: Υψηλό Σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού και ασκούντες συναφή επαγγέλματα είναι οι σύµβουλοι καριέρας, οι αναλυτές εργασίας, οι…

Περισσότερα

Προσεγγίσεις ψυχοθεραπείας

Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία Οι στόχοι της Προσωποκεντρικής Ψυχοθεραπείας είναι τόσο η ανακούφιση όσο και η πρόληψη ψυχολογικών δυσκολιών, οι οποίοι επιτυγχάνονται πρωτίστως μέσα από τη σχέση που δημιουργείται μεταξύ του…

Περισσότερα

Η τέχνη της συνέντευξης

blog post sign

Τα στάδια ολοκλήρωσης των συνεντεύξεων αξιολόγησης έχουν ως εξής: Κατά το στάδιο της προετοιμασίας των σχετικών συνεντεύξεων είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω: Η συνέντευξη αξιολόγησης χαρακτηρίζεται…

Περισσότερα

Η συνέντευξη αξιολόγησης της απόδοσης

blog post sign

Η συνέντευξη της αξιολόγησης χρησιμοποιείται για την αναπληροφόρηση του εργαζόμενου σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της συμπεριφοράς και της εργασιακής του προσπάθειας. Η συνέντευξη αυτή θεωρείται κρίσιμη και…

Περισσότερα

Κλίμακα κοινωνικών δεξιοτήτων στην εργασία

blog post sign

Η κλίμακα κοινωνικών δεξιοτήτων αποτελεί μια σχετικά πρόσφατη μέθοδο αξιολόγησης της απόδοσης, η οποία επιδιώκει να υπερακοντίσει ορισμένα από τα προβλήματα, τα οποία συνδέονται με τις συμβατικές κλίμακες τεχνικών…

Περισσότερα

Αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης εργαζομένων;

blog post sign

Το ερώτημα που εξετάζεται αφορά τα στοιχεία που πρέπει να διακρίνουν ένα σύστημα αξιολόγησης και τα απαραίτητα προαπαιτούμενα για μια αντικειμενική αξιολόγηση των εργαζομένων. Σύμφωνα με τις πηγές, ένα…

Περισσότερα