Η συνέντευξη αξιολόγησης της απόδοσης

Η συνέντευξη αξιολόγησης της απόδοσης

Η συνέντευξη της αξιολόγησης χρησιμοποιείται για την αναπληροφόρηση του εργαζόμενου σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της συμπεριφοράς και της εργασιακής του προσπάθειας. Η συνέντευξη αυτή θεωρείται κρίσιμη και ουσιαστικής σημασίας με την έννοια ότι μπορεί να παρακινήσει τον εργαζόμενο να βελτιώσει ακόμη περισσότερο το επίπεδο απόδοσης που πέτυχε ή αντίστοιχα σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης να εντοπίσει τα σημεία στα οποία πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο.

Παρόλα αυτά καμία συμπεριφορά δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη και αυτονόητη. Για παράδειγμα είναι πολύ πιθανό ένας εργαζόμενος να εμφανίσει συμπτώματα αποθάρρυνσης από μια αρνητική κρίση ή να του καλλιεργηθεί έντονα το αίσθημα της αδικίας σε βάρος του αναπτύσσοντας επιθετική συμπεριφορά, απάθεια ή αδιαφορία.

Το βασικό χαρακτηριστικό μιας αξιόπιστης μεθόδου αξιολόγησης είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και συναίνεσης μεταξύ των εργαζομένων και της διοίκησης. Το κλίμα αυτό βοηθά στη συνέχεια στην επίτευξη των τιθέμενων στόχων και στην υιοθέτηση των απαιτούμενων αλλαγών-τροποποιήσεων που διέγνωσε το σχέδιο αξιολόγησης.

arrow for blog nobg

Δεδομένου ότι συνήθως η εμφάνιση αλλαγών προκαλεί αίσθημα καχυποψίας, φόβου και αποσταθεροποιεί τους εργαζομένους και τη διοίκηση από την βολική θέση ισορροπίας στην οποία βρίσκονται είναι λογικό να αναμένονται αρνητικές συμπεριφορές στην προσπάθεια υλοποίησης ενός σχεδίου αξιολόγησης.