Η διπλωματική μου

elephant

Σε ενδιαφέρει ο χώρος της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας;

Το θέμα της διπλωματικής μου ήταν:

ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Σε αυτήν, δημιουργήθηκε εργαλείο για την χαρτογράφηση του Κοινωνικά Υπεύθυνου Καταναλωτή που διανέμεται δωρεάν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όποιο εγχείρημα ή στατιστική υπηρεσία ενδιαφέρεται.

ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ