Επιστημονικά Πεδία και Ομάδες Προσανατολισμού

Επιστημονικά Πεδία και Ομάδες Προσανατολισμού

Οι Σχολές και τα Τμήματα των Πανεπιστημίων καθώς και οι Στρατιωτικές και άλλες Σχολές είναι ταξινομημένες ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο σε τέσσερα Επιστημονικά Πεδία. Παρουσιάζονται παρακάτω, ενδεικτικά, τα Επιστημονικά Πεδία, ορισμένα Τμήματα Πανεπιστημίων και οι σχετικές με το Πεδίο Ομάδες Προσανατολισμού.

Επιστημονικά Πεδία και Ομάδες Προσανατολισμού

Επιστημονικά Πεδία και Ομάδες Προσανατολισμού

Ανθρωπιστικών Σπουδών

1ο Πεδίο: Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών

Νομικής, Φιλολογίας, Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Ψυχολογίας, Θεολογίας, Ξένων Γλωσσών, Κοινωνιολογίας, Πολιτικών Επιστημών, Δημόσιας Διοίκησης, Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Θεάτρου κ.λπ.

Θετικών Επιστημών

2ο Πεδίο: Τεχνολογικών και Θετικών Σπουδών

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων και Ναυπηγών Μηχανικών, Πολιτικών, Τοπογράφων και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Χημικών Μηχανικών, Επιστήμης Υλικών κ.λπ. καθώς και Μαθηματικών, Φυσικής, Πληροφορικής, Χημείας, Γεωπονίας κ.λπ.

3ο Πεδίο: Σπουδών Υγείας και Ζωής

Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής, Γεωπονίας, Επιστήμης Τροφίμων, Διατροφολογίας, Παραϊατρικών Επαγγελμάτων κ.λπ.

Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

4ο Πεδίο: Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Οικονομικές, Χρηματοοικονομικές, Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής κ.λπ. καθώς και Πληροφορικής, Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών κ.α.

Σχολές με ιδιαιτερότητες

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.)

Για τα τμήματα αυτά απαιτείται υγειονομική εξέταση (παθολογικές, οφθαλμολογικές και καρδιολογικές εξετάσεις), καθώς και πρακτική δοκιμασία σε τρία από τα εξής αγωνίσματα: δρόμος (400μ για τα αγόρια και 200μ για τα κορίτσια), άλμα εις μήκος, σφαιροβολία (σφαίρα 6kg) και κολύμβηση (50μ ελεύθερο). Για τα αγωνίσματα υπάρχει βαθμολογική κλίμακα επιδόσεων και ο μέσος όρος της βαθμολογίας των αγωνισμάτων αποτελεί το βαθμό των πρακτικών δοκιμασιών (βαθμός ειδικού μαθήματος) για τον υπολογισμό των μορίων. (Δεν υπάρχει βαθμολογική βάση, δηλαδή κατώτατο όριο βαθμολογίας που απαιτείται να έχει ο υποψήφιος.)

Στρατιωτικές & Αστυνομικές Σχολές, Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας & Λιμενικού

Για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και του Λιμενικού Σώματος οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προκαταρκτικές εξετάσεις που περιλαμβάνουν υγειονομικές και ψυχομετρικές εξετάσεις καθώς και αθλητικές δοκιμασίες. Οι ενδιαφερόμενοι για τις Σχολές αυτές πρέπει να συμβουλεύονται τη σχετική προκήρυξη του αρμόδειου Υπουργείου που εκδίδεται κάθε χρόνο για εξειδικευμένες πληροφορίες και την ειδική αίτηση συμμετοχής που πρέπει να καταθέσουν:

  • Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας: www.geetha.mil.gr
  • Ελληνική Αστυνομία: astynomia.gr
  • Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας: www.fireservice.gr
  • Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή: hcg.gr

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Για τις Σχολές αυτές απαιτείται προκαταρκτική υγειονομική εξέταση (www.yen.gr)


Πανελλαδικά Εξεταζόμενα Μαθήματα και τα Επιστημονικά Πεδία.

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών

1ο Επιστημονικό Πεδίο
Αρχαία Προσανατολισμού
Ιστορία Προσανατολισμού
Λατινικά
Νεοελληνική Γλώσσα – Έκθεση & Λογοτεχνία
Μηχανογραφικό 1ου Επιστημονικού Πεδίου

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

2ο Επιστημονικό Πεδίο
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Νεοελληνική Γλώσσα – Έκθεση & Λογοτεχνία
Μηχανογραφικό 2ου Επιστημονικού Πεδίου
3ο Επιστημονικό Πεδίο
Βιολογία
Χημεία
Φυσική
Νεοελληνική Γλώσσα – Έκθεση & Λογοτεχνία
Μηχανογραφικό 3ου Επιστημονικού Πεδίου

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

4ο Επιστημονικό Πεδίο
Μαθηματικά
Οικονομία
Πληροφορική
Νεοελληνική Γλώσσα – Έκθεση & Λογοτεχνία
Μηχανογραφικό 4ου Επιστημονικού Πεδίου