Είχαμε μια ευχάριστη και εποικοδομητική

Είχαμε μια ευχάριστη και εποικοδομητική επικοινωνία που μπορεί να δώσει τροφή για σκέψη, να εγείρει προβληματισμούς και να οδηγήσει σε λήψη αποφάσεων για επαγγελματικές αλλαγές και βελτιώσεις. Ευχαριστώ κύριε Μαυρουδή!