Άψογος δάσκαλος με πολλές γνώσεις

Άψογος δάσκαλος με πολλές γνώσεις και μεταδοτικότητα.