ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

Welcome to your ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

Οι θύτες στο σχολείο μπορούν να ασκήσουν βίαιη συμπεριφορά είτε λόγω διαφορετικής σωματικής δύναμης είτε λόγω διαφορετικής πνευματικής δύναμης

Η κεκαλυμμένη βία δεν αποτελεί μορφή θυματοποίησης

Σύμφωνα με τους ορισμούς της θυματοποίησης απο τους Olweus και Farrington η επιθετική συμπεριφορά δεν πρέπει να είναι επαναλαμβανόμενη για να χαρακτηριστεί θυματοποίηση

Παρά την έκτασή της στο σχολείο η θυματοποίηση παραμένει εύκολα παρατηρήσιμη

Οι επιπτώσεις της συμπεριφοράς της θυματοποίησης στους αποδέκτες της σε ακραίες περιπτώσεις έχει συσχετιστεί με απόπειρες αυτοκτονίας ή/και αυτοκτονία

Η πλάγια μορφή θυματοποίησης παρουσιάζει μείωση με την αύξηση της ηλικίας των μαθητών

Παρουσιάζεται μια μείωση των φυσικών μορφών θυματοποίησης από το 8ο έως το 16ο χρόνο της ηλικίας

Μετά την παρέμβαση στα σχολεία του Bergen της Νορβηγίας από τον Olweus to 1983, παρατηρήθηκε δραστική αύξηση της θυματοποίησης κατά 50%

Η βασική φιλοσοφία της μεθόδου του μη καταλογισμού ευθυνών είναι να φέρει αντιμέτωπους τους θύτες και τα θύματα έτσι ώστε να βρουν οι ίδιοι τρόπους να αντιμετωπίσουν τη θυματοποίηση

Η κοινωνική θεωρία μάθησης επισημαίνει ότι οι κοινωνικές συμπεριφορές αποκτώνται μέσω της παρατήρησης και μίμησης προτύπων και της ενίσχυσης των επιθυμητών συμπεριφορών

Σε ευχαριστώ για τη συμμετοχή σου!

Name
Email
Phone