Λίγα λόγια για την μεντορική σχέση

Δύο είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μιας αποτελεσματικής μεντορικής σχέσης: η ειλικρίνεια και η εμπιστευτικότητα. Ο μέντορας δεν είναι αυτός που κατ’ ανάγκη θα επιλύσει τα τυχόν προβλήματα, αλλά ένας καλός ακροατής ο οποίος ενθαρρύνει και προκαλεί τις σκέψεις, με τρόπο που καλλιεργείται μια γνήσια συνεργασία βασισμένη στην επαγγελματική και διαπροσωπική σχέση και, παράλληλα, ενθαρρύνει τον μεντορεύομενο.

Ωφελούμενοι από τη διαδικασία της μεντορικής σχέσης είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι. Μέντορες, μεντορευόμενοι, επιχειρήσεις και οργανισμοί. Και αυτό διότι το mentoring καλλιεργεί το πνεύμα του συνεργατισμού και της κοινωνικής υπευθυνότητας. Αξιοποιεί εμπειρίες, γνώσεις και καλές πρακτικές, προκειμένου να τις μεταλαμπαδεύσει σε επιχειρηματίες που το έχουν ανάγκη.

Το Mentoring είναι ουσιαστικά ένας προσωποκεντρικός μαθησιακός διάλογος που σκοπεύει περισσότερο στην ανάπτυξη σοφίας, μέσω αναστοχαστικής πρακτικής, παρά στην απλή μεταβίβαση γνώσης.

μεντορική σχέση

Τα στάδια εφαρμογής που αφορούν την μεντορική σχέση

√ Συζητούν τις αμοιβαίες προσδοκίες και στόχους τους

√ Δίνουν και παίρνουν ανατροφοδότηση

√ Δημιουργούν προκλήσεις

√ Παρατηρούν

√ Ο mentee δε βασίζεται πλέον στο Μentor και μπορεί να βρίσκει πιθανές λύσεις από μόνος του στα προβλήματα που αντιμετωπίζει

√ Ο Μentor και ο mentee είναι ανεξάρτητοι

√ Η μεντορική σχέση σταδιακά επαναπροσδιορίζεται καθώς οι στόχοι επιτυγχάνονται και αναπτύσσεται μια συναδελφική και υποστηρικτική σχέση.