Ψηφιακές Δεξιότητες

ΔΥΠΑ

Υλικό για επανάληψη διδακτέας ύλης που αφορά τις Βασικές Δεξιότητες Η/Υ και που οδηγεί στην πιστοποίηση ψηφιακών δεξιοτήτων του προγράμματος της ΔΥΠΑ.

Excel Δεξιότητες – DATE, TIME και TEXT

Σε αυτήν τη δοκιμή δεξιοτήτων του Excel, θα δοκιμαστούν οι γνώσεις σας για το εύρος των συναρτήσεων ημερομηνίας, ώρας και κειμένου. 
– Οι ερωτήσεις της Ενότητας 1 θα ελέγξουν τις βασικές σας γνώσεις και αξίζουν 1 βαθμό. 

– Οι ερωτήσεις της Eνότητας 2 θα δοκιμάσουν πιο προχωρημένες γνώσεις. Οι ερωτήσεις εδώ αξίζουν 2 βαθμούς.

– Οι ερωτήσεις της ενότητας 3 είναι πιο περίπλοκες και αξίζουν 3 βαθμούς.

Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε;