Αλλαγή κουλτούρας στο χώρο όπου εργάζεστε ή δραστηριοποιείστε;

blog post sign

Αλλαγή κουλτούρας στο χώρο όπου εργάζεστε ή δραστηριοποιείστε

Στοιχεία της οργανωτικής κουλτούρας που μπορούν να αλλάξουν ή να διαφοροποιηθούν

Η έννοια της αλλαγής της κουλτούρας στο χώρο εργασίας αναφέρεται στις αλλαγές που συμβαίνουν στις αξίες, στις συμπεριφορές και στις πρακτικές που επικρατούν στον οργανισμό. Η οργανωτική κουλτούρα μπορεί να αλλάξει με την είσοδο νέων εργαζομένων στην εταιρεία, με την εξέλιξη της τεχνολογίας, με τις αλλαγές στην αγορά, με την αλλαγή των αναγκών των πελατών κ.α.

Ενδεικτικά, ορισμένα στοιχεία της οργανωτικής κουλτούρας που μπορούν να αλλάξουν είναι:

Ο τρόπος επικοινωνίας: Η κουλτούρα μπορεί να αλλάξει στον τρόπο που οι εργαζόμενοι επικοινωνούν μεταξύ τους και με τους πελάτες. Για παράδειγμα, μπορεί να αλλάξει από τηλεφωνική επικοινωνία σε ηλεκτρονική επικοινωνία ή από ατομική επικοινωνία σε ομαδική επικοινωνία.

Οι αξίες και οι πεποιθήσεις: Η κουλτούρα μπορεί να αλλάξει στις αξίες που διέπουν τον οργανισμό, όπως η αποδοχή της διαφορετικότητας ή η ενθάρρυνση της καινοτομίας ή/και η ενθάρρυνση ανάληψης πρωτοβουλιών. Μπορεί να αλλάξει ο τρόπος που η οργάνωση επικοινωνεί τις αξίες και τις πεποιθήσεις της στους εργαζόμενους και να επικεντρωθεί περισσότερο σε θέματα όπως η ηθική, η διαφάνεια και η ανοιχτότητα.

Με μικρές αλλαγές μπορεί να γίνει το διαφορετικό, κάτι που θα εναρμονιστεί με τις ανάγκες που επιτάσσει η τεχνολογική εξέλιξη και να απωλέσει τον παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας της η επιχείρηση. Ωστόσο, το τελευταίο, χρειάζεται μια διοίκηση που διαθέτει ευήκοα ώτα καθώς η κουλτούρα δεν αλλάζει «εν μία νυκτί».

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως η αλλαγή κουλτούρας στο χώρο όπου εργάζεστε ή δραστηριοποιείστε χρήζει περαιτέρω ανάπτυξης και η παραπάνω απάντηση εκτός από ενδεικτική είναι και συμπεριληπτική.